รายงานคุณภาพอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 และ 2

EGATIF

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกที่เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าที่รัฐวิสาหกิจเป็น เจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน และมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ถือ หน่วยลงทุนสามารถลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารดำเนินงานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 ตามสัญญาการเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย

Read More

ข้อมูลราคาหน่วยลงทุน

ดูราคาย้อนหลัง

สาระน่ารู้โรงไฟฟ้า

รู้หรือไม่ !!! ที่ท่านเห็นจากโรงไฟฟ้า "ไม่ใช่ควัน" แต่เป็น "ละอองน้ำ" ในรายการบางอ้อ พาบุกพิสูจน์ “หมอกไอน้ำ” โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ กฟผ.

Read More

อาจารย์อดัม แบรดชอว์ พาชมโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งอยู่ที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Read More

วาระครบรอบ 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : e-Book เปิดบันทึก 50 เรื่อง(ไม่)ลับ

Read More

รางวัลแห่งความสำเร็จ

TQC2019
รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
รับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและวามปลอดภัย
อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4
CSR-DIW 2019
Carbon Footprint
Zero Accident
EIA Monitoring Award 2016